بوسترکار

لیست قیمت ابارا Ebara

مقایسه
مقایسه

لیست قیمت ابارا Ebara

بهترین قیمت محصولات ابارا و همچنین لیست قیمت ابارا Ebara زیر مشخص شده است. کارشناسان ما همواره آماده پاسخگویی به سوالات فنی و رفع مشکلات شما هستند و همچنین واحد فروش شرکت بوسترکار نماینده فروش شرکت بارا Ebara ، آماده ارائه بهترین قیمت ها به شما می باشند. شماره تماس شرکت جهت پاسخگویی به شما عزیزان 33901613  می باشد. و همچنین از قسمت تماس باما هم می توانید از آدرس کامل شرکت اطلاع پیدا نمایید. اگر به دنبال مشخصات محصولات ابارا هستین نیز می توانید در صفحه پمپ ابارا کلیه مشخصات محصولات ابارا را مشاهده نمایید. به دلیل نواسانات قیمت ارز حتما قبل از خرید موجودی و قیمت کالا چک شود.

لیست قیمت به روز محصولات پمپ ابارا

 

لیست قیمت ابارا پمپ آتشنشانی سری FSPA

لیست قیمت ابارا الکترو پمپ طبقاتی تمام استیل عمودی فشار قوی سری EVMG-EVM-EVML

لیست قیمت ابارا الکترو پمپ طبقاتی استیل عمودی فشار قوی سری EVMSG

لیست قیمت ابارا پمپ آتشنشانی

پمپ ابارا FSPA

لیست قیمت ابارا الکترو پمپ طبقاتی تمام استیل عمودی فشار قوی

پمپ ابارا EVMG-EVM-EVML

لیست قیمت ابارا الکترو پمپ طبقاتی استیل عمودی فشار قوی

پمپ ابارا EVMSG

لیست قیمت ابارا الکترو پمپ سانتریفیوژ استیل 316 سری 3LSERIES

لیست قیمت ابارا الکترو پمپ سانتریفیوژ استیل تک پروانه و دو پروانه سری CDX

لیست قیمت ابارا الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی دو پروانه سری CDA

لیست قیمت ابارا الکترو پمپ سانتریفیوژ استیل 316

پمپ ابارا 3LSERIES

لیست قیمت ابارا الکترو پمپ سانتریفیوژ استیل تک پروانه و دو پروانه

پمپ ابارا CDX

 لیست قیمت ابارا الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی دو پروانه

پمپ ابارا CDA

لیست قیمت ابارا الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی تک پروانه سری CMA و CMB,CMC و CMR,CMD

لیست قیمت ابارا الکترو پمپ شناور طبقاتی استیل سری OY

لیست قیمت الکترو پمپ سانتریفیوژ استیل پروانه باز سری DWO

لیست قیمت ابارا الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی تک پروانه

پمپ ابارا CMA و CMB,CMC و CMR,CMD

لیست قیمت ابارا الکترو پمپ شناور طبقاتی استیل

پمپ ابارا OY

لیست قیمت الکترو پمپ سانتریفیوژ استیل پروانه باز

پمپ ابارا DWO

لیست قیمت الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی ابارا سری MD

لیست قیمت الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی ابارا سری MMD4

لیست قیمت الکترو پمپ های مستغرق سری DL/WC

لیست قیمت الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی ابارا

پمپ ابارا MD

لیست قیمت الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی ابارا

پمپ ابارا MMD4

لیست قیمت الکترو پمپ های مستغرق

پمپ ابارا DL/WC

لیست قیمت الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی ابارا با پروانه استیل سری 3D-3DPF

لیست قیمت الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی ابارا سری FSD4

لیست قیمت الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی ابارا سری FSA

لیست قیمت الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی ابارا با پروانه استیل

3D-3DPF پمپ ابارا

لیست قیمت الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی ابارا

پمپ ابارا FSD4

لیست قیمت الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی ابارا

پمپ ابارا FSA

لیست قیمت الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی ابارا سری 3D4

لیست قیمت الکترو پمپ خودمکش ابارا سری SWT

لیست قیمت الکترو پمپ خودمکش ابارا سری JE-JES-JEX-JESX

لیست قیمت الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی ابارا

 3D 4

لیست قیمت الکترو پمپ خودمکش ابارا

پمپ ابارا SWT

لیست قیمت الکترو پمپ خودمکش ابارا

پمپ ابارا JE-JES-JEX-JESX

لیست قیمت الکترو پمپ محیطی ابارا سری PRA

لیست قیمت الکترو پمپ کفکش ابارا سری DVS

لیست قیمت الکترو پمپ خودمکش ابارا سری AGA

لیست قیمت الکترو پمپ محیطی ابارا

پمپ ابارا PRA

لیست قیمت الکترو پمپ کفکش ابارا

پمپ ابارا DVS

لیست قیمت الکترو پمپ خودمکش ابارا

پمپ ابارا AGA

لیست قیمت الکترو پمپ لجنکش چدنی ابارا سری DML - DL

لیست قیمت الکترو پمپ لجن کش مستغرق تمام استیل ابارا سری RIGHT

لیست قیمت الکترو پمپ لجن کش مستغرق تمام استیل ابارا سری DW- DW VOX

لیست قیمت الکترو پمپ لجنکش چدنی ابارا

پمپ ابارا DML - DL

لیست قیمت الکترو پمپ لجن کش مستغرق تمام استیل ابارا

پمپ ابارا RIGHT

لیست قیمت الکترو پمپ لجن کش مستغرق تمام استیل ابارا

پمپ ابارا  DW- DW VOX

لیست قیمت الکترو پمپ کف کش مستغرق تمام استیل ابارا سری BEST

لیست قیمت الکترو پمپ کفکش ابارا سری DS

لیست قیمت الکترو پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا سری OM-ONK

لیست قیمت الکترو پمپ کف کش مستغرق تمام استیل ابارا

پمپ ابارا BEST

لیست قیمت الکترو پمپ کفکش ابارا

پمپ ابارا DS

لیست قیمت الکترو پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا

پمپ ابارا OM-ONK

لیست قیمت الکترو پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا سری IDROGO

لیست قیمت الکترو پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا سری EBS

لیست قیمت الکترو پمپ سانتریفیوژ عمودی طبقاتی استیل ابارا سری MULTIGO

لیست قیمت الکترو پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا

پمپ ابارا IDROGO

لیست قیمت الکترو پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا

پمپ ابارا EBS

لیست قیمت الکترو پمپ سانتریفیوژ عمودی طبقاتی استیل ابارا

پمپ ابارا MULTIGO

لیست قیمت الکترو پمپ خطی چهار سرعته ابارا سری ETHERMA

لیست قیمت الکترو پمپ خطی سه سرعته ابارا سری MR

لیست قیمت الکترو پمپ سانتریفیوژ استیل 304 ابارا سری 3M-SERIES

لیست قیمت الکترو پمپ خطی چهار سرعته ابارا

پمپ ابارا ETHERMA

لیست قیمت الکترو پمپ خطی سه سرعته ابارا

پمپ ابارا MR

لیست قیمت الکترو پمپ سانتریفیوژ استیل 304 ابارا

پمپ ابارا 3M-SERIES

لیست قیمت الکترو پمپ خطی ابارا EBARA سری EGO

لیست قیمت الکترو پمپ چدنی خطی LPC ابارا EBARA

لیست قیمت الکترو پمپ استیل خطی LPS ابارا EBARA

لیست قیمت الکترو پمپ خطی ابارا EBARA

پمپ ابارا EGO

لیست قیمت الکترو پمپ چدنی خطی

LPC ابارا EBARA

لیست قیمت الکترو پمپ استیل خطی

LPS ابارا EBARA

 

لیست قیمت الکتروپمپ سانتریفیوژ استیل تک پروانه ابارا سری CD

لیست قیمت الکتروپمپ سانتریفیوژ افقی طبقاتی سری COMPACT , MATRIX ابارا Ebara

 

لیست قیمت الکتروپمپ سانتریفیوژ استیل تک پروانه ابارا

پمپ ابارا CD

لیست قیمت الکتروپمپ سانتریفیوژ افقی طبقاتی

سری COMPACT , MATRIX ابارا Ebara

 

 

 

 

 

 

 
مشخصات کلی
کیلووات (kw)
اسب بخار (hp)
جنس بدنه
تعداد فاز
ارتفاع آبدهی
میزان آبدهی
ورودی (inch)
خروجی (inch)
کشور سازنده
سایر مشخصات