بوسترکار

لیست قیمت الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی ابارا سری FSA

لیست قیمت الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی ابارا سری FSA

در جداول زیر لیست قیمت الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی ابارا سری FSA مشخص می باشد و همچنین جهت گرفتن بهترین قیمت محصولات ابارا EBARA با کارشناسان فروش ما تماس بگیرید. مشاوران ما همواره آماده ارائه بهترین پیشنهادات و راه کارهای فنی به شما عزیزان می باشند. جهت مشاهده آدرس و شماره تلفن شرکت به صفحه تماس باما مراجعه نمایید.

لیست قیمت الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی ابارا سری FSA

 

قیمت

مدل پمپ

نوع پمپ

ردیف

66.000.000

50X40 FS2HA

51.5/52.2/53.7/55.5

پمپ سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور

1

68.000.000

65X50 FS2HA

53.7/55.5/57.5

پمپ سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور

2

78.000.000

65X50 FS2JA  511/515

پمپ سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور

3

68.000.000

80X65 FS2GA 55.5/57.5

پمپ سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور

4

78.000.000

80X65 FS2HA 511/515

پمپ سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور

5

98.830.000

80X65 FS2JA 518/522

پمپ سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور

6

127.400.000

80X65 FS2KA

پمپ سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور

7

77.780.000

100X80 FS2GA

57.5/511/515

پمپ سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور

8

102.600.000

100X80 FS2HA 518/522

پمپ سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور

9

113.165.000

100x80 FS2JA

530/537/545

پمپ سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور

10

141.110.000

100X80 FS2GCA

پمپ سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور

11

247.540.000

100X65 FS2KA

پمپ سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور

12

143.900.000

100X80 FS2HCA

پمپ سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور

13

222.445.000

125X100 FS2LA

522/530

پمپ سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور

14

207.740.000

125X100 FS2JCA

پمپ سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور

15

212.174.000

125X100 FS2KA

پمپ سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور

16

243.038.000

150X125 FS2HA

57.5/511/515

پمپ سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور

17

272.700.000

150X125 FS2JA

515/518/522

پمپ سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور

18

422.100.000

150X125 FS2KA

530/537

پمپ سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور

19

448.000.000

150X125 FS2LA

پمپ سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور

20

396.650.000

150X100 FS2KA

پمپ سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور

21

460.300.000

150X100 FS2NA

پمپ سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور

22

460.300.000

200X150 FS2JA

پمپ سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور

23

583.750.000

200X150 FS2KA

پمپ سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور

24

903.680.000

200X150 FS2LA

پمپ سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور

25

1.065.000.000

250X200 FS2LA

پمپ سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور

26