بوسترکار

لیست قیمت الکترو پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا سری EBS

لیست قیمت الکترو پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا سری EBS

قیمت به روز محصولات ابارا EBARA و لیست قیمت الکترو پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا سری EBS را می توانید از شرکت بوسترکار نماینده فروش شرکت ابارا تهیه نمایید همچنین می توانید جهت اطلاع از درصد تخفیف محصولات ابارا با شماره های شرکت که در صفحه تماس باما می باشد تماس گرفته و با کارشناسان فروش ما صحبت نمایید. همچنین مشاوران فنی ما همیشه آماده پاسخگویی به سواالت فنی شما در مورد انواع پمپ و محصولات ابارا می باشند. لیست قیمت الکترو پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا سری EBS در جدول زیر قابل مشاهده می باشد.

لیست قیمت الکترو پمپ شناور طبقاتی استیل سری EBS

قیمت

مدل پمپ

نوع پمپ

ردیف

14.810.000

4EBS 0213

پمپ شناور تمام استیل ابارا

1

16.920.000

4EBS 0218

پمپ شناور تمام استیل ابارا

2

19.490.000

4EBS 0223

پمپ شناور تمام استیل ابارا

3

24.970.000

4EBS 0233

پمپ شناور تمام استیل ابارا

4

43.660.000

4EBS 0248

پمپ شناور تمام استیل ابارا

5

10.846.000

4EBS 0309

پمپ شناور تمام استیل ابارا

6

14.240.000

4EBS 0312

پمپ شناور تمام استیل ابارا

7

17.050.000

4EBS 0318

پمپ شناور تمام استیل ابارا

8

21.740.000

4EBS 0325

پمپ شناور تمام استیل ابارا

9

24.270.000

4EBS 0333

پمپ شناور تمام استیل ابارا

10

39.740.000

4EBS 0345

پمپ شناور تمام استیل ابارا

11

50.200.000

4EBS 0352

پمپ شناور تمام استیل ابارا

12

90.430.000

4EBS 0360

پمپ شناور تمام استیل ابارا

13

100.100.000

4EBS 0370

پمپ شناور تمام استیل ابارا

14

10.570.000

4EBS 0508

پمپ شناور تمام استیل ابارا

15

14.420.000

4EBS 0512

پمپ شناور تمام استیل ابارا

16

18.270.000

4EBS 0517

پمپ شناور تمام استیل ابارا

17

22.070.000

4EBS 0525

پمپ شناور تمام استیل ابارا

18

27.670.000

4EBS 0533

پمپ شناور تمام استیل ابارا

19

33.660.000

4EBS 0538

پمپ شناور تمام استیل ابارا

20

42.500.000

4EBS 0544

پمپ شناور تمام استیل ابارا

21

57.380.000

4EBS 0552

پمپ شناور تمام استیل ابارا

22

103.320.000

4EBS 0560

پمپ شناور تمام استیل ابارا

23

114.360.000

4EBS 0570

پمپ شناور تمام استیل ابارا

24

16.160.000

4EBS 0805

پمپ شناور تمام استیل ابارا

25

16.920.000

4EBS 0807

پمپ شناور تمام استیل ابارا

26

21.910.000

4EBS 0810

پمپ شناور تمام استیل ابارا

27

30.870.000

4EBS 0815

پمپ شناور تمام استیل ابارا

28

32.410.000

4EBS 0818

پمپ شناور تمام استیل ابارا

29

32.610.000

4EBS 0825

پمپ شناور تمام استیل ابارا

30

56.360.000

4EBS 0837

پمپ شناور تمام استیل ابارا

31

68.900.000

4EBS 0844

پمپ شناور تمام استیل ابارا

32

20.330.000

4EBS 1405

پمپ شناور تمام استیل ابارا

33

24.970.000

4EBS 1407

پمپ شناور تمام استیل ابارا

34

32.330.000

4EBS 1410

پمپ شناور تمام استیل ابارا

35

40.123.000

4EBS 1413

پمپ شناور تمام استیل ابارا

36

55.920.000

4EBS 1418

  37

75.440.000

4EBS 1425

پمپ شناور تمام استیل ابارا

38

29.090.000

6EBS 1704

پمپ شناور تمام استیل ابارا

39

34.140.000

6EBS 1705

پمپ شناور تمام استیل ابارا

40

46.740.000

6EBS 1710

پمپ شناور تمام استیل ابارا

41

67.500.000

6EBS 1713

پمپ شناور تمام استیل ابارا

42

81.200.000

6EBS 1717

پمپ شناور تمام استیل ابارا

43

110.010.000

6EBS 1724

پمپ شناور تمام استیل ابارا

44

126.100.000

6EBS 1727

پمپ شناور تمام استیل ابارا

45

40.930.000

6EBS 3003

پمپ شناور تمام استیل ابارا

46

44.040.000

6EBS 3006

پمپ شناور تمام استیل ابارا

47

85.720.000

6EBS 3013

پمپ شناور تمام استیل ابارا

48

108.380.000

6EBS 3017

پمپ شناور تمام استیل ابارا

49

137.430.000

6EBS 3021

پمپ شناور تمام استیل ابارا

50

44.540.000

6EBS 4605

پمپ شناور تمام استیل ابارا

51

58.230.000

6EBS 4607

پمپ شناور تمام استیل ابارا

52

82.770.000

6EBS 4610

پمپ شناور تمام استیل ابارا

53

97.0430.000

6EBS 4612

پمپ شناور تمام استیل ابارا

54

132.590.000

6EBS 4617

پمپ شناور تمام استیل ابارا

55

49.340.000

6EBS 6004

پمپ شناور تمام استیل ابارا

56

55.980.000

6EBS 6006

پمپ شناور تمام استیل ابارا

57

84.130.000

6EBS 6008

پمپ شناور تمام استیل ابارا

58

104.400.000

6EBS 6012

پمپ شناور تمام استیل ابارا

59

126.700.000

6EBS 6015

پمپ شناور تمام استیل ابارا

60