بوسترکار

لیست قیمت الکتروپمپ سانتریفیوژ افقی طبقاتی سری COMPACT , MATRIX ابارا Ebara

لیست قیمت الکتروپمپ سانتریفیوژ افقی طبقاتی سری COMPACT , MATRIX ابارا

در تصویر زیر لیست قیمت ابار و محصولات الکتروپمپ سانتریفیوژ افقی طبقاتی سری COMPACT , MATRIX ابارا قابل مشاهده می باشد. به دلیل نوسانات قیمت بازار قبل از خرید قیمت جدید را از واحد فروش بپرسید. و برای مشاهده اطلاعات فنی و جداول کامل رو لینک سانتریفوژ افقی طبقاتی استیل MATRIX و یا پمپ افقی طبقاتی COMPACT کلیک نمایید. همچنین می توانید جهت اطلاع از شماره تماس های شرکت به صفحه تماس با ما مراجعه نمایید.

 

 

الکترو پمپ سانتریفیوژ افقی طبقاتی سری

, MATRIX COMPACT

قیمت

مدل پمپ

نوع پمپ

ردیف

47.510.000

COMPACT A15

الکترو پمپ طبقاتی افقی سه فاز

1

49.960.000

COMPACT AM 15

الکترو پمپ طبقاتی افقی تک فاز

2

46.940.000

COMPACT BM 15

الکترو پمپ طبقاتی افقی تک فاز

3

54.605.000

MATRIX/E 3-6T 0.9 IE2

الکترو پمپ طبقاتی افقی سه فاز

4

65.303.000

MATRIX 3-7T 1.3 IE2

الکترو پمپ طبقاتی افقی سه فاز

5

64.100.000

MATRIX 3-7T 1.3 M

الکترو پمپ طبقاتی افقی تک فاز

6

65.757.000

MATRIX 3-8T 1.3 IE2

الکترو پمپ طبقاتی افقی سه فاز

7

64.214.000

MATRIX 3-8T 1.3 M

الکترو پمپ طبقاتی افقی تک فاز

8

69.287.000

MATRIX/E 3-9T 1.5 IE2

الکترو پمپ طبقاتی افقی سه فاز

9

67.973.000

MATRIX 3-9T 1.5 M

الکترو پمپ طبقاتی افقی تک فاز

10

68.447.000

MATRIX/E 5-6T 1.3 IE2

الکترو پمپ طبقاتی افقی سه فاز

11

67.125.000

MATRIX 5-6T 1.3 M

الکترو پمپ طبقاتی افقی تک فاز

12

71.549.000

MATRIX E 5-7T 1.5 IE2

الکترو پمپ طبقاتی افقی سه فاز

13

70.214.000

MATRIX 5-7T 1.5 M

الکترو پمپ طبقاتی افقی تک فاز

14

72.759.000

MATRIX E 5-8 T 2.2 IE2

الکترو پمپ طبقاتی افقی سه فاز

15

76.389.000

MATRIX 5-8 T 2.2 M

الکترو پمپ طبقاتی افقی تک فاز

16

81.288.000

MATRIX 5-9 T 2.2 IE2

الکترو پمپ طبقاتی افقی سه فاز

17

79.750.000

MATRIX 5-9 T 2.2 M

الکترو پمپ طبقاتی افقی تک فاز

18

82.887.000

MATRIX 10-5 T 2.2 IE2

الکترو پمپ طبقاتی افقی سه فاز

19

81.054.000

MATRIX 10-5 T 2.2 M

الکترو پمپ طبقاتی افقی تک فاز

20

84.444.000

MATRIX/E 10-6T 2.2 IE2

الکترو پمپ طبقاتی افقی سه فاز

21

82.825.000

MATRIX 10-6T 2.2 M

الکترو پمپ طبقاتی افقی تک فاز

22

145.685.000

MATRIX 18-6 T 4 IE2

الکترو پمپ طبقاتی افقی سه فاز

23