بوسترکار

لیست قیمت ابارا الکترو پمپ سانتریفیوژ استیل تک پروانه و دو پروانه سری CDX

لیست قیمت ابارا الکترو پمپ سانتریفیوژ استیل تک پروانه و دو پروانه سری CDX

مورد استفاده الکترو پمپ بشقابی ابارا CDX  برای تامین آب آشامیدنی ، خدمات ساختمانی و سیستم های صنعتی  برای سیستم های گرمایشی و خنک کننده و یا کار با فشار زیاد ، برای حل این مشکلات است که همواره کارفرمایان به دنبال راه حل های مناسب هستند. با استفاده از این پمپ میتوان به بیشتر این مشکلات چیره شد و با استفاده از لوازم جانبی و قدرت های متفاوتی که دارد راه حل های متفاوتی را به مهندسین ارائه می نماید. قیمت به روز و لیست قیمت ابارا الکترو پمپ سانتریفیوژ استیل تک پروانه و دو پروانه سری CDX در جداول زیر به طور کامل ذکر شده البته برای اطلاع از تخفیف های شرکت ابارا EBARA با کارشناسان ما تماس گرفته و ضمن گرفتن بهترین قیمت از مشاوره فنی کارشناسان ما نیز بهرمند شوید. همچنین برای دیدن مشخصات فنی در سایت به صفحه الکترو پمپ بشقابی ابارا CDXM 120/12 یا می توانید در صفحه پمپ های خانگی ابارا مشاهده نمایید.

لیست قیمت ابارا الکترو پمپ سانتریفیوژ استیل تک پروانه و دو پروانه سری CDX

 

قیمت

مدل پمپ

نوع پمپ

ردیف

32.200.000

CDX 70/05 T

الکترو پمپ استیل سه فاز

1

33.800.000

CDX 70/07 T

الکترو پمپ استیل سه فاز

2

36.740.000

CDX/E 90/10 T IE2

الکترو پمپ استیل سه فاز

3

34.050.000

CDX 120/07 T

الکترو پمپ استیل سه فاز

4

35.770.000

CDX/E 120/07 T IE2

الکترو پمپ استیل سه فاز

5

44.350.000

CDX/E 120/12 T IE2

الکترو پمپ استیل سه فاز

6

49.260.000

CDX/E 120/20 T IE2

الکترو پمپ استیل  سه فاز

7

48.320.000

CDX/E 200/12 T IE2

الکترو پمپ استیل  سه فاز

8

56.650.000

CDX/E 200/20 T IE2

الکترو پمپ استیل  سه فاز

9

64380.000

CDX 200/25 T

الکترو پمپ استیل  سه فاز

10

67.570.000

CDX/E 200-25 T IE2

الکترو پمپ استیل  سه فاز

11

32.540.000

CDXM 70-05

الکترو پمپ استیل تک فاز

12

34.550.000

CDXM 70-07

الکترو پمپ استیل تک فاز

13

35.400.000

CDXM 90-10

الکترو پمپ استیل تک فاز

14

35.400.000

CDXM 120/07

الکترو پمپ استیل تک فاز

15

37.700.000

CDXM 120/12

الکترو پمپ استیل تک فاز

16

42.860.000

CDXM 120/20

الکترو پمپ استیل تک فاز

17

47.200.000

CDXM 200/12

الکترو پمپ استیل تک فاز

18

56.700.000

CDXM 200/20

الکترو پمپ استیل تک فاز

19

68.600.000

2CDXM 70/20

الکتروپمپ استیل دوپروانه تک فاز

20

70.100.000

2CDXM 120/20

الکتروپمپ استیل دوپروانه تک فاز

21

60.600.000

2CDX/E 70/12 T IE2

الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز

22

65.510.000

2CDX/E 70/15 T IE2

الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز

23

71.400.000

2CDX/E 70/20 T IE2

الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز

24

64.100.000

2CDX/E 120/15 T IE2

الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز

25

72.540.000

2CDX/E 120/20 T IE2

الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز

26

88.850.000

2CDX/E 120/30 T IE2

الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز

27

94.520.000

2CDX/E 120/40 T IE2

الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز

28

90.100.000

2CDX/E 200/30 T IE2

الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز

29

92.610.000

2CDX/E 200/40 T IE2

الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز

30

106.100.000

2CDX/E 200/50 T IE2

الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز

31