بوسترکار

لیست قیمت ابارا الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی تک پروانه سری CMA و CMB,CMC و CMR,CMD

لیست قیمت ابارا الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی تک پروانه سری CMA و CMB,CMC و CMR,CMD

لیست قیمت ابارا الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی تک پروانه سری   CMA و CMB,CMC و CMR,CMD در جداول زیر قابل مشاهده می باشد و همچنین قیمت به روز محصولات ابارا EBARA را می توانید از کارشناسان فروش ما بپرسید و همچنین با تماس با شرکت بوسترکار که نماینده فروش محصولات ابارا EBARA  در ایران می باشد می توانید از تخفیف های ویژه شرکت بهرمند شوید. برای اطلاع از شماره های شرکت به صفحه تماس باما مراجعه نمایید و اگر به دنبال مشخصات فنی محصولات ابارا می باشد می توانید به صفحه الکتروپمپ تک پروانه CMB و یا به صفحه پمپ های خانگی ابارا مراجعه نمایید.

لیست قیمت ابارا الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی تک پروانه سری   CMA و CMB,CMC و CMR,CMD

قیمت

مدل پمپ

نوع پمپ

ردیف

15.812.000

CMA 1.00 M

الکترو پمپ تک پروانه چدنی تک فاز

1

10.010.000

CMA 1.00 M LOCAL

الکترو پمپ تک پروانه چدنی تک فاز

2

10.649.000

CMA/B 1.00 LOCAL

الکترو پمپ تک پروانه چدنی تک فاز پروانه برنجی

3

24.918.000

CMB 1.00 M

الکترو پمپ تک پروانه چدنی تک فاز

4

11.526.000

CMB 1.00 M LOCAL

الکترو پمپ تک پروانه چدنی تک فاز

5

32.977.000

CMB 1.50 M

الکترو پمپ تک پروانه چدنی تک فاز

6

32.047.000

CMB 1.50 T IE2

الکترو پمپ تک پروانه چدنی سه فاز

7

36.720.000

CMB 2.00 M

الکترو پمپ تک پروانه چدنی تک فاز

8

18.332.000

CMB 2.00 M LOCAL

الکترو پمپ تک پروانه چدنی تک فاز

9

35.274.000

CMB 2.00 T IE2

الکترو پمپ تک پروانه چدنی سه فاز

10

18.325.000

CMB 2.00 T LOCAL

الکترو پمپ تک پروانه چدنی سه فاز

11

24.042.000

CMB 3.00 T IE2 LOCAL

الکترو پمپ تک پروانه چدنی سه فاز

12

38.232.513

CMB 3.00 T IE2

الکترو پمپ تک پروانه چدنی سه فاز

13

35.664.255

CMB 4.00 T IE3 LOCAL

الکترو پمپ تک پروانه چدنی سه فاز

14

56.955.000

CMB 4.00 T IE2

الکترو پمپ تک پروانه چدنی سه فاز

15

39.151.000

CMB 5.50 T IE3 LOCAL

الکترو پمپ تک پروانه چدنی سه فاز

16

62.633.000

CMB 5.50 T IE2

الکترو پمپ تک پروانه چدنی سه فاز

17

25.700.000

CMC 1.00 T IE2

الکترو پمپ تک پروانه چدنی سه فاز

18

26.680.000

CMC 1.00 M

الکترو پمپ تک پروانه چدنی تک فاز

19

11.838.000

CMC 1.00 M LOCAL

الکترو پمپ تک پروانه چدنی تک فاز

20

35.819.000

CMD 1.50 M

الکترو پمپ تک پروانه چدنی تک فاز

21

34.810.000

CMD 1.50 T IE2

الکترو پمپ تک پروانه چدنی سه فاز

22

40.490.000

CMD 2.00 M

الکترو پمپ تک پروانه چدنی تک فاز

23

20.168.000

CMD 2.00 M LOCAL

الکترو پمپ تک پروانه چدنی تک فاز

24

38.354.000

CMD 2.00 T IE2

الکترو پمپ تک پروانه چدنی سه فاز

25

19.121.000

CMD 2.00 T LOCAL

الکترو پمپ تک پروانه چدنی سه فاز

26

25.798.000

CMD 3.00 T IE2 LOCAL

الکترو پمپ تک پروانه چدنی سه فاز

27

41.113.000

CMD 3.00 T IE2

الکترو پمپ تک پروانه چدنی سه فاز

28

36.405.000

CMD 4.00 T IE3 LOCAL

الکترو پمپ تک پروانه چدنی سه فاز

29

23.759.000

CMR 1.00 M

الکترو پمپ تک پروانه چدنی تک فاز

30

11.693.000

CMR 1.00 M LOCAL

الکترو پمپ تک پروانه چدنی تک فاز

31

22.706.000

CMR 1.00 T IE2

الکترو پمپ تک پروانه چدنی سه فاز

32