بوسترکار

آموزش روش انتخاب پمپ ابارا EBARA

نحوه انتخاب پمپ ابارا

هدف از انتخاب یک پمپ شناور ابارا یا موتور پمپ شناور ابارا این است که بتوانیم مقدار حجم مشخصی از آب را از یک عمق مشخصی که منبع مکش نامیده می شود به یک ارتفاع مشخصی که منبع رانش نامیده می شود انتقال دهیم. منبع مکش می تواند دریا ، چاه آب ، آب رودخانه و غیره باشد و منبع رانش می تاند تامین آب استخر ، پمپ خانگی یا مجتمع مسکونی ، زمین کشاورزی و غیره باشد. منظور از هد نیز اندازه بلندی آب مورد انتقال از سطح منبع رانش تا سطح منبع مکش را ارتفاع یا هد گفته می شود.

نحوه انتخاب پمپ ابارا

جهت بهترین انتخاب پمپ ابارا لازم است یک سری معیار ساده را در نظر بگرید:

- کارایی

پمپ ابارا انتخاب شده بالاترین کارایی و طولانی ترین مدت بهره برداری را جهت مصرف پیشنهاد شده دارا باشد.

- میزان دبی

پمپ های ابارا مدل های مختلفی را دارند ولی مهمترین موضوع در پمپ ابارا دبی و میزان فشار می باشد.

- مشخصات شیمیایی

مایع در انتخاب پمپ ابارا تاثیر زیادی می گذارد به طور مثال:

آب آشامیدنی، آب کشاورزی، فاضلاب شهری ، مواد سوختنی ، پساب های صنعتی و ...

- مشخصات فیزیکی

به طور خلاصه مشخصات فیزیکی مورد نیاز برای انتخاب پمپ ابارا می توان به:

دمای کاری و میزان گرانروی یا ویسکوزیته ، میزان املاح و ذرات ، هد یا ارتفاع آب دهی

انتخاب نوع پمپ ابارا بر اساس منحنی پمپ :

انتخاب پمپ ابارا بر اساس منحنی از طریق سازنده پمپ در کاتالوگ منتشره آن سازنده آورده می شود صورت می گیرد. در منحنی مشخصه کارکردی پمپ ها شاخص عمودی در منحنی های کارکردی پمپ های آب به ارتفاع آبدهی یا هد خوانده می شود در صورتی که پمپ های صنعتی و کشاورزی به متر خوانده می شود. شاخص محور افقی در منحنی های مربوط به پمپ آب به ظرفیت آبدهی پمپ ابارا اختصاص دارد و ظرفیت آبدهی بصورت متر مکعب در ساعت، لیتر در ثانیه یا دقیه است.

 نکات مهم جهت محاسبه مقدار آبدهی در پمپ ابارا:

 زمانی که سفارش دهنده و یا خریدار مقدار آبدهی پمپ را برحسب لیتر در دقیقه سفارش داد به صورت زیر محاسبه می کنیم:1-    زمانی که سفارش دهنده و یا خریدار مقدار آبدهی پمپ را برحسب لیتر در دقیقه سفارش داد به صورت زیر محاسبه می کنیم:

 

2-    زمانی که مقدار آبدهی پمپ  مورد درخواست بر حسب متر مکعب در ساعت باشد به صورت زیر محاسبه می کنیم:

 زمانی که مقدار آبدهی پمپ  مورد درخواست بر حسب متر مکعب در ساعت باشد به صورت زیر محاسبه می کنیم:

3-    زمانی که مقدار آبدهی پمپ بصورت لیتر در ثانیه اعلام گردید در چنین مواردی به صورت زیر عمل می کنیم:

 زمانی که مقدار آبدهی پمپ بصورت لیتر در ثانیه اعلام گردید در چنین مواردی به صورت زیر عمل می کنیم:

4-    برای تبدیل متر مکعب در ساعت به لیتر در ثانیه از رابطه زیر استفاده می شود:

 برای تبدیل متر مکعب در ساعت به لیتر در ثانیه از رابطه زیر استفاده می شود: 

 

هرکدام از پمپ ها دارای منحنی آبدهی – هد منحصر به فرد خود است که به منحنیQ-H  شناخته می شود. بررسی هر کدام از پمپ ها از سوی شرکت سازنده نشان می دهد که این منحنی هر کدام پمپ ها با منحنی های پمپ کوچکتر و بزرگتر از خود تداخل دارند.

در مورد پمپ های شناور ابتدا با ید به موارد زیر اشاره شود:

1.    انتخاب پمپ شناور مناسب

2.    انتخاب الکترو موتور مناسب

3.    انتخاب کابل برق مناسب

روش انتخاب پمپ شناور مورد نیاز به همراه نمونه ای از پمپ:

روش انتخاب پمپ شناور مورد نیاز به همراه نمونه ای از پمپ:

1)    با استفاده از منحنی های همپوشانی پمپ های شناور

2)    مقدار آبدهی 180 متر مکعب در ساعت را از محور آبده انتخاب و خط عمودی دیاگرام انتخاب می کنیم.

3)    ارتفاع آبدهی  55  متر را از محور ارتفاع (Head) انتخاب و خط افقی را ترسیم می کنیم

4)    تقاطع دو خط افقی و عمودی نشانگر پمپ مناسب برای خواسته تعریف شده یعنی پمپ ابارا مورد نظر مشخص می گردد.